magazyny energii

nasza oferta dla Ciebie!

Jak działa magazyn energii?

Same magazyny energii jednak wbrew pozorom nie są niczym nowym, ponieważ niektóre technologie służące magazynowaniu energii mają już ponad sto lat. Przykładowo, znane wszystkim elektrownie szczytowo-pompowe są w istocie najczęściej stosowanymi magazynami energii, mimo tego, że mają w swojej nazwie słowo “elektrownia”. Gromadzeniu i magazynowaniu energii służą również akumulatory w telefonach komórkowych, czy samochodach.

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem magazynowania energii wytworzonej dzięki OZE jest wykorzystanie akumulatorów. Stanowią je ogniwa wtórne będące rodzajem ogniwa galwanicznego, które w przeciwieństwie do ogniw pierwotnych mogą być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym. Przy czym, wszystkie rodzaje akumulatorów elektrycznych, gromadzą, a następnie uwalniają energię elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym (zachodzącym w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod).

Praktycznie w każdym akumulatorze, oprócz pożądanych, odwracalnych reakcji chemicznych zachodzą również nieodwracalne reakcje uboczne, które powodują że z czasem urządzenie to traci swoje właściwości. Jednymi z najlżejszych są akumulatory litowo-jonowe. Dzięki tej właściwości znalazły one zastosowanie m.in. w samochodach elektrycznych, w sprzęcie elektronicznym. Poprawa parametrów baterii litowo-jonowych, przełożyła się na poprawę ekonomiki ich zastosowania. To z kolei spowodowało to, że od niedawna stosowane są również jako stacjonarne magazyny energii przy odnawialnych źródłach energii, które charakteryzują się znaczną niestabilnością pracy.

NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII JEST MAGAZYNOWANIE ENERGII

Jeśli posiadasz instalację OZE, warto zatem skorzystać z takich urządzeń jak magazyny energii.

Technologie magazynowania energii:

– mechaniczne (elektrownie szczytowo-pompowe, magazyny sprężonego powietrza, koło zamachowe);

– elektrochemiczne (akumulatory i ładowalne baterie);

– chemiczne (ogniwa paliwowe, tworzenie wodoru lub metanu);

– termiczne (akumulacja ciepła jawnego lub utajonego);

– elektryczne (superkondensatory).

Najważniejsze korzyści:

  • maksymalizacja wykorzystania wyprodukowanej energii, dzięki magazynowi energii cała energia zostaje z nami;
  • niezależność energetyczna, magazyn energii umożliwia zużywanie energii elektrycznej w czasie innym, niż jest ona wytwarzana w instalacji PV;
  • możliwość wykorzystania urządzenia tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej np. w domku na działce, czy na łodzi;
  • brak przerw w dostawie prądu, w przypadku wystąpienia awarii sieci bateria zapewnia gwarantowane zasilanie w trybie pracy wyspowej;

Dofinansowania

Czwarta edycja programu Mój Prąd, która ruszyła w połowie kwietnia 2022 r., po raz pierwszy umożliwiła dofinansowanie zakupu i montażu magazynu energii osobom, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Beneficjenci Mojego Prądu mogą kwotą dotacji – do 7,5 tys. zł – w sporej części pokryć wydatki związane z zakupem, montażem, transportem oraz odbiorem i uruchomieniem magazynu energii.

Dofinansowanie można otrzymać jedynie wtedy, gdy magazyn energii jest montowany na budynku z instalacją fotowoltaiczną; jego minimalna pojemność musi wynosić 2 kWh.

OFERUJEMY URZĄDZENIA ZNANYCH MAREK m.in.

Darmowy projekt i wycena - umów się na spotkanie.